ARISTONA AR66K171 / 05  CHASSIS K8
         
 
 AR 66K171/05
 

   

PRODUKTIE 1971
6 VOORKEUZE ZENDERS
CHASSIS K8 BEELDBUIS A66-140X


110 GRADEN AFBUIGING VOOR DE BEELDBUIS A66-140XFOTO BOVEN,RASTER OSCILLATOR EN RASTEREINDTRAP
BUIS LINKS PCF 80,BUIS RECHTS PL 508
FOTO ONDER,VOEDING EN AUTOMATISCHE DEMAGNETISERING.
DELTA BEELDBUIS,DE ELEKTRONEN KANONNEN
VAN DE BEELDBUIS STAAN IN EEN DRIEHOEK
DE BLAUWE KANON BOVEN,GROEN LINKS EN
ROOD RECHTS.


BUIZEN VAN LINKS NAAR RECHTS
PCL 86 GELUID,3 KEER PCF 200 KLEURVERSCHILVERSTERKERS,
PL 802 VIDEO EINDBUIS


ACHTERKANT HOOGSPANNINGS KOOI