Oude straatverlichting en lampen
De website is een onderdeel van www.marcelstvmuseum.com